Image Title
Map for directions to KETHEA

Χρήσιμα links

ΕΚΤ

Τo EKT είναι ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και διαθέτει περιεχόμενο σε θέματα επιστήμης, έρευνας & τεχνολογίας. Αναπτύσσει υποδομές ανοικτής πρόσβασης στη γνώση (Ηλεκτρονικά Αποθετήρια & Περιοδικά), συμμετέχοντας ενεργά στο διεθνές κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access).

ΕΚΤΕΠΝ - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) λειτουργεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA – Ευρωπαϊκό Κέντρο). Αποτελεί ένα από τα Εθνικά Κέντρα που λειτουργούν στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Νορβηγία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη (ΕΕΔΑΠ) είναι η παλαιότερη Μη Κυβερνητική Οργάνωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχει στην Ελλάδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, ειδήσεις και συμβουλές σε σχέση με την ορθή και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου, και άλλων διαδραστικών τεχνολογιών από τους ανήλικους. H δράση μας εντάσσεται στο πρόγραμμα Safer Internet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  χρηματοδοτείται δε αποκλειστικά από την Ε.Ε. και τους χορηγούς της.

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί ένα από τους πρώτους φορείς που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με σκοπό την προώθηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και την ανάπτυξη του μοντέλου της κοινοτικής φροντίδας της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου.

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού παρέχει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας και αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πεδίο της υγείας του παιδιού.

Μέριμνα

Εταιρεία για τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών στην αρρώστα και στο θάνατο.

Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών - Τοξικομανών 18 ΑΝΩ

H Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης που απευθύνονται σε όλους τους χρήστες

ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού)

Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της Χώρας και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

ΟΚΑΝΑ

Ο ΟΚΑΝΑ έχει στόχο την ίδρυση και την αποτελεσματική λειτουργία κέντρων πρόληψης, θεραπευτικών μονάδων και κέντρων κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Συνήγορος του Πολίτη

Ανεξάρτητη Αρχή για την αντιμετώπιση υποθέσεων όπου ο πολίτης αντιμετωπίζει προβλήματα με υπηρεσίες του δημοσίου και, όταν πρόκειται για θέματα ισότητας των φύλων ή δικαιωμάτων του παιδιού, με τον ιδιωτικό τομέα.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ADDICTION journal

ADDICTION publishes peer-reviewed research reports on alcohol, illicit drugs, tobacco and behavioural addictions, bringing together research conducted within many different disciplines.

Addiction Resource Guide

Addiction Resource Guide is an independent Internet publisher. Their directory provides in-depth information about treatment facilities presented in a standardized format.

BREAKOUT

A new kind of initiative for crime prevention and offender rehabilitation

Cork project

Cork's mission is to assemble and disseminate current, authoritative information on substance abuse for clinicians, health care providers, human service personnel, and policy makers.

Council of Europe

The Council of Europe, based in Strasbourg (France), covers virtually the entire European continent, with its 47 member countries. Founded on 5 May 1949 by 10 countries, the Council of Europe seeks to develop throughout Europe common and democratic principles based on the European Convention on Human Rights and other reference texts on the protection of individuals.

CSPV Violence Literature Database

VioLit is a violence-related research literature database with abstracts and reference information.

Daytop

Daytop is based on the Therapeutic Community (TC) model. Individualized treatment plans provide professional counseling, medical, social and spiritual attention. This program has transformed thousands of lives.

DrugScope

DrugScope is the UK's leading independent centre of expertise on drugs and the national membership organisation for the drug field.

ECOSOC

ECOSOC was established under the United Nations Charter as the principal organ to coordinate economic, social, and related work of the 14 UN specialized agencies, functional commissions and five regional commissions. The Council also receives reports from 11 UN funds and programmes.

EFTC

Founded in 1978 and formalised in 1981 on the initiative of a group of therapeutic communities for residential drug treatment, the EFTC is a European federative organisation supporting the psychopedagogical approach helping drug addicts to return to a drug free life style and to become contributing members of the wider community. Today the EFTC. is spread across Europe in 25 countries and represents more than 40 treatment organisations.

Elisad

The primary purpose of Elisad is to enable those working in the field of alcohol and drugs - and facing common challenges - to exchange ideas and experiences and - through networking and interaction with each other - to improve their knowledge, skills and performances.

European Action on Drugs (EAD)

The European Action on Drugs (EAD) is designed to provide European civil society with a platform to increase awareness and commitment as regards drugs and the risks related to drug abuse, and to promote dialogue and exchanges of best practice.

European Family Therapy Association (EFTA)

European Family Therapy Association (EFTA) is an association that connects over 900 family therapists, 130 training institutes and 26 national family therapy organizations, altogether representing 28 different countries across Europe.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

The EMCDDA exists to provide the EU and its Member States with a factual overview of European drug problems and a solid evidence base to support the drugs debate. Today it offers policymakers the data they need for drawing up informed drug laws and strategies. It also helps professionals and practitioners working in the field pinpoint best practice and new areas of research.

H-CUBE project

Το 'H-CUBE' είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές, στο πλαίσιο του Προγράμματος Υγεία 2008 (Executive Agency for Health and Consumers, Health Programme 2008) και αφορά τρία σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα: την ηπατίτιδα Β, την ηπατίτιδα C και το HIV/AIDS.

IC&RC

International Certification & Reciprocity Consortium

International Drug Policy Consortium

Α global network of NGOs and professional networks that come together to promote objective and open debate on drug policy issues at the national and international level.

ISAJE

ISAJE is the first society for addiction journal editors and was formally constituted in 2001 as a non-profit organization.

MILDT (Interdepartmental Mission for the fight against drugs and drug addiction)

The MILDT (the Interdepartmental Mission for the fight against drugs and drug addiction) has the task of organising and coordinating the State’s activities regarding the fight against drugs and drug addiction, particularly in areas such as the monitoring, research and prevention of drug use, the treatment and reintegration of drug users and finally, the provision of training for those involved in the fight against drugs.

NDRI

Founded in 1967, NDRI is a non-profit research and educational organization dedicated to advancing scientific knowledge in the areas of drug and alcohol abuse, treatment and recovery; HIV, AIDS and HCV; therapeutic communities; youth at risk; and related areas of public health, mental health, criminal justice, urban problems, prevention and epidemiology.

NGO Relations

The NGO Relations Cluster is the link to over 1,500 Non-governmental Organizations (NGOs) associated with the Department of Public Information and supports their efforts to interact effectively with the United Nations in their areas of expertise.

PAHO/WHO (World Health Organisation)

The Pan American Health Organization (PAHO) is an international public health agency with more than 100 years of experience in working to improve health and living standards of the countries of the Americas. It serves as the specialized organization for health of the Inter-American System. It also serves as the Regional Office for the Americas of the World Health Organization and enjoys international recognition as part of the United Nations system.

Phoenix House

Phoenix House is a leading nonprofit provider of substance abuse services since 1967. The programs meet the needs of each individual client, and are known for a willingness to embrace new research-tested treatment methods and practices.

Proyecto Hombre

Proyecto Hombre nace en España hace 25 años dedicada a la prevención, tratamiento y rehabilitación de las drogodependencias. 26 Centros autorizados, 111 Puntos de Asistencia y 213 Dispositivos Asistenciales en 15 Comunidades Autónomas, conforman Proyecto Hombre.

SAMHSA

SAMHSA works to improve the quality and availability of substance abuse prevention, alcohol and drug addiction treatment, and mental health services.

Schaffer Library

Major Studies of Drugs and Drug Policy, History of the drugs and drug laws, Medical Marijuana Research, Government Publications on drugs and drug policy, Charts and graphs of drug war statistics, Information on specific drugs and Much, much more.

SUNFLOWER

Ο γενικός στόχος του προγράμματος SUNFLOWER είναι η δημιουργία, η συλλογή και η διάδοση καλών πρακτικών, πληροφόρησης και δεδομένων ως προς τις μεθόδους πρόληψης του HIV/AIDS στους νέους.

Tacade

Tacade is a leading not-for-profit charitable organisation working to promote the health and well-being of children and young people locally, nationally and internationally including alcohol, drugs, gambling, homophobia, loss, change and bereavement, sexual health and smoking. Increasingly, Tacade works with the more vulnerable, at risk children and young people.

Tavistock Institute

The Tavistock Institute of Human Relations is a not-for-profit organisation which applies social science to contemporary issues and problems. It was formally founded as a registered charity in 1947.

The British Library

14 million books, 920,000 journal and newspaper titles, 58 million patents, 3 million sound recordings, and so much more.

Treatment Research Institute

TRI is one of the most acclaimed research groups in the nation in addiction and substance use.

UC San Deigo

UC San Diego is dedicated to the advancement of knowledge through excellence in education and research at the undergraduate, graduate, professional school and postdoctoral levels.

UNODC

UNODC is mandated to assist Member States in their struggle against illicit drugs, crime and terrorism. In the Millennium Declaration, Member States also resolved to intensify efforts to fight transnational crime in all its dimensions, to redouble the efforts to implement the commitment to counter the world drug problem and to take concerted action against international terrorism.

WHO (World Health Organisation)

WHO is the directing and coordinating authority for health within the United Nations system. It is responsible for providing leadership on global health matters, shaping the health research agenda, setting norms and standards, articulating evidence-based policy options, providing technical support to countries and monitoring and assessing health trends.

World Federation of Therapeutic Communities (WFTC)

The goal of the World Federation of Therapeutic Communities (WFTC) is to join together in a worldwide association of sharing, understanding and cooperation within the global TC Movement as well as to widen recognition and acceptance of the Therapeutic Community and the Therapeutic Community approach among health organizations and health delivery systems of international and national bodies.